top of page

Swatch x Ben #SwatchHK #Swatch1984


係經典先可以被復刻

如果返到去1984年, 你想做嘅第一件事係咩呢? 我就梗係飛去美國睇MJ演唱會啦

Swatch新推出嘅1984 Reloaded系列將品牌嘅標誌性元素、多年嚟嘅創作靈感、同埋嶄新物料BIOCERAMIC集於一身,用非凡物料再次成就經典,將環保元素注入喺復古情懷裏面。BIOCERAMIC由三分之二陶瓷成分同三分之一生物來源物料成分共同組成,兼具彈性同韌性嘅同時更具絲滑一樣嘅觸感,佩戴起身感覺仲好輕添。

Swatch重新演繹80年代經典美學,為你帶嚟5種時光倒流嘅體驗。


@swatch_hk

7 views0 comments

コメント


bottom of page